خرید نشا کاج مطبق در بازار ایران از تولید کننده گان انجام می شود و پرورش دهنده گان کاج مطبق میتوانند نشای این گیاه را به صورت اینترنتی تهیه فرمایند.

کاج مطبق

خرید نشا کاج مطبق

کاج مطبق از دیرباز در طراحی فضای سبز مورد استفاده قرار می گرفت و بیشتر در کشورهای شرق آسیا از این گیاه به عنوان نماد غرور و سربلندی نام برده می شود.
کاج مطبق از خانواده اشکوبیان (Araucariaceae) است و دماهای بسیار بالا را نمیتواند تحمل کند.
نشا کاج مطبق به دو روش کشت بذر و قلمه صورت می گیرد که در ادامه به آن می پردازیم.

تکثیر کاج مطبق از طریق کشت بذر

خرید نشا کاج مطبقخرید نشا کاج مطبق

تکثیر کاج مطبق از طریق کشت بذر از اواسط بهار تا اوایل تابستان در محیط مرطوب و در دمای 20 درجه انجام می شود.
بهترین خاک برای رشد بذر کمپوست و خاک برگ می باشد که باید با شن کش به صورت بسیار صاف در خزانه ایجاد شود.
سپس میتوان عملیات بذر پاشی را انجام داد که مرحله پایانی است.

تکثیر کاج مطبق از طریق قلمه

خرید نشا کاج مطبقخرید نشا کاج مطبق

دانستن موارد زیر جهت انتخاب قلمه مناسب از کاج مطبق بسیار ضروری می باشد:

  1. زمان برداشتن قلمه
  2. سن شاخه کاج مطبق
  3. شرایط محیط
  4. رعایت نکات ضروری و ایمنی

برای انتخاب قلمه مناسب باید از شاخه هایی استفاده کرد که حد اقل یکسال از سن آنها گذشته باشند.
معمولا این شاخه ها از انتهای درخت انتخاب می شوند.
قلمه ها به طول 15 تا 20 سانتی متر بوده و در اوایل تابستان این کار انجام می شود. پس از انتخاب و برداشت صحیح قلمه آن را وارد خزانه کرده که بهترین نوع خاک برای قلمه می توانت ترکیب ماسه و خاک برگ باشد.

خرید نشا کاج مطبق

خرید نشا کاج مطبق

برای خرید نشا کاج مطبق ، گلخانه داران و صاحبان گل فروشی ها می توانند ار طریق لینک های ارتباطی با مشاوران فروش ما در تماس باشند.